g

Чистење на деловни простории

Секоја деловна просторија е специфична на свој начин и бара посебен пристап при правење на листата на услуги. Листата на услуги ја планираме заедно со Вас. Нашата агенција Ви ја нуди следната листа на услуги на една деловна просторија

Опис на услуги кои се вршат при дневно чистење:

• Бришење на прашината на работните површини,
• Бришење и миење на тврди подни површини со Arzum машина на пареа, полирање со Karcher
• Вшмукување на меки подни површини (тепих, етисон) со Kirby


Опис на услуги кои се вршат при редовно чистење:

• Собирање на пајажина
• Бришење на рамки на прозорци и врати
• Бришење на влезни и внатрешни врати
• Бришење и миење на стаклени површини со пареа
• Бришење на прашината на надворешен дел од мебелот
• Бришење и миење на тврди подни површини со пареа
• Вшмукување на подни површини (тепих, етисон) со Kirby
• Бришење на санитарен простор со пареа
• Метење пред влезните врати

Опис на услуги кои се вршат при генерално чистење:

• Собирање на пајажина
• Бришење на ѕидни површини
• Бришење на сијалични места, корнизи, прекинучи и штекери
• Бришење на рамки на прозорци и врати
• Бришење и миење на стаклени површини
• Бришење на влезни и внатрешни
• Бришење на прашината oд работните површини
• Бришење на прашината од надворешен дел од мебелот
• Бришење и миење на тврди подни површини со рамен моп
• Вшмукување на подни површини
• Комлетно бришење и миење на санитарен простор
• Метење пред влезните врати

Опис на услугите кои се вршат при длабинско генерално чистење:

• Машинско обработка на мебел
• Машинско обработка на меки подни површини (тепих, етисон)
• Машинска обработка на санитарен простор
• Сите наведени услуги при генерално чистење

Дополнителни услуги

• Замена на сијалици и прекинувачи

Горе наведениот опис е стандарден и вообичаен за одржување на хигиена во една деловна просторија. Секако, листата на услуги ја прилагодуваме на Вашите потреби и барања.

Како ги чистиме деловните простории?

• Нашиот персонал доаѓа со службено возило
• Чистењето се врши по договорот со Вас и во склад со Вашите потреби и барања
• Користиме исклучително професионални машини и хемиски средства за чистење
• Имаме основен алат кој може да биде потребен за помали, едноставни поправки