logo

Генерално чистење

Оваа услуга нуди еднократно доаѓање на нашиот персонал, дефинирање на листата на хигиенските услуги, спроведување на истите и комплетно уредување на Вашиот простор. Генерално чистење е комбинација на мануелно и машинско чистење. Тука спаѓаат услуги при генерално чистење и длабинско генарално чистење. Услугата ги вклучува сите потребни потрошни материјали, опрема и средства за работа. Генералното чистење се препорачува во комбинација со дневното и редовното чистење.

Генерално чистење се спроведува на: станбени згради, станбени простории, деловни простории, угостителски објекти, хали и магацини.