y

Градежно чистење

Оваа услуга на чистење се спроведува по завршени градежни работи, кречење или други активности во Вашите простории.

Грубо градежно чистење

Оваа услуга е отстранување на вишок фарба, креч, малтер и рекламен материјал.

Завршно градежно чистење

Оваа услуга е детално чистење на комплетниот простор, машинско чистење на подот и генерално чистење на санитарниот простор и кујната. Пред да биде извршена оваа услуга, треба претходно грубо да биде исчистен просторот.

Комплетно градежно чистење

Оваа услуга подразбира грубо и завршно градежно чистење.

Градежно чистење се спроведува на: станбени згради, станбени простории, деловни простории, угостителски објекти, хали и магацини.