logo

Чистење на објекти

Агенција за професионално чистење Делфин ТИМ Ви нуди чистење и одржување на Вашите објекти и простории на високо професионално ниво.

Делфин ТИМ е опремен со современи машини и хемиски средства за чистење од најреномирани светски производители со чија помош вашите објекти во најкраток рок ќе бидат беспрекорно чисти.

Секој објект и просторија е специфична на свој начин и бара посебен пристап при правење на листата на услуги. Нашата агенција Ви нуди чистење на следните видови објекти:

• Станбени згради

• Станбени простории

• Деловни простории

• Угостителски објекти

• Хали и магацини