logo

Чистење на угостителски објекти

Секој угостителски објект е специфичен на свој начин и бара посебен пристап при правење на листата на услуги. Листата на услуги ја планираме заедно со Вас. Нашата агенција Ви ја нуди следната листа на услуги на еден угостителски објект

 

Опис на услуги кои се вршат при генерално чистење:

• Собирање на пајажина
• Бришење на ѕидни површини
• Бришење на сијалични места, прекинучи и штекери
• Бришење на рамки на прозорци и врати
• Бришење и миење на стаклени површини
• Бришење на влезни и внатрешни врати
• Бришење на прашината на мебелот
• Бришење на надворешен дел од кујна
• Бришење и миење на тврди подни површини со рамен моп
• Вшмукување на подни површини
• Комлетно бришење и миење на санитарен простор
• Метење пред влезните врати
• Метење на тераси

Опис на услугите кои се вршат при длабинско генерално чистење:

• Машинско обработка на мебел
• Машинско обработка на меки подни површини (тепих, етисон)
• Машинска обработка на санитарен простор
• Бришење на внатрешен дел на кујна и на останат мебел

Горе наведениот опис е стандарден и вообичаен за одржување на хигиена во еден угостителски објект. Секако, листата на услуги ја прилагодуваме на Вашите потреби и барања.

Како ги чистиме угостителските објекти?

• Нашиот персонал доаѓа со службено возило
• Чистењето се врши по договорот со Вас и во склад со Вашите потреби и барања
• Користиме исклучително професионални машини и хемиски средства за чистење
• Имаме основен алат кој може да биде потребен за помали, едноставни поправки

Дополнителни услуги

• Замена на сијалици и прекинувачи
• Метење на паркинг простори
• Метење на бетонски стази околу објектот