logo

 

Чистење на станбени згради

Секоја станбена зграда е специфична на свој начин и бара посебен пристап при правење на листата на услуги. Листата на услуги ги планираме заедно со Вас. Нашата агенција Ви ја нуди следната листа на услуги на една станбена зграда.

Опис на услуги кои се вршат еднаш неделно:

• Собирање на пајажината
• Метење на скалите
• Бришење и миење на скалите со рамен моп
• Метење на ходникот
• Бришење и миење на ходникот со рамен моп
• Бришење на оградата на скалите
• Бришење на подот, вратата и ѕидовите на лифтот
• Бришење на влезните врати
• Бришење на стаклените површини на влезните врати
• Метење пред влезните врати
• Метење на бетонските стази околу зградата

Опис на услугите кои се вршат еднаш годишно:

• Бришење и миење на сите сијалични места во објектот
• Бришење на поштенски и струјомерни сандaчиња
• Бришење на хидрантите
• Детално бришење на комплетната ограда
• Отстранување на рекламните материјали

Дополнителни услуги

• Замена на сијалици и прекинувачи
• Чистење на гаражи (надворешни и внатрешни)
• Метење на паркинг простори

Горе наведениот опис е стандарден и вообичаен за одржување на хигиена во една станбена зграда. Секако, листата на услуги ја прилагодуваме на Вашите потреби и барања.

Како ги чистиме зградите?

• Нашиот персонал доаѓа со службено возило до Вашата зграда
• Доаѓаме секогаш во ист ден за чистење на Вашата зграда
• За чистење на подовите користиме професионален рамен моп со микрофиберна навлака со пареа
• Користиме исклучително професионални хемиски средства за чистење и заштита
• Имаме основен алат кој може да биде потребен за помали, едноставни поправки
• Во вашиот објект поставуваме контролна листа со опис на услугите кои ги вршиме
• На контролната листа нашиот работник внесува датум, име и означува кои услуги ги извршил тој ден
• Ако денот е празничен Вашата зграда ќе ја исчистиме еден ден порано
•Секое видливо оштетување при чистењето на зградата се пријавува веднаш кај претседателот на куќниот совет
• Генералното чистење на зградата се врши по договорот со Вас и во склад со Вашите потреби и барања